“Dialoog is hét voertuig van leiderschap in de eenentwintigste eeuw” schrijft Jan Bommerez in zijn boek Door de bomen het bos zien.

Het is een vorm die diversiteit en de daarmee samenhangende potentieel van mensen in een organisatie daadwerkelijk naar boven haalt. Om leiderschap te ontwikkelen dat past bij de kansen en uitdagingen van de 21ste eeuw. En om stakeholders rond de organisatie te betrekken en daarmee een ademende organisatie te zijn waar binnen- en buitenwereld elkaar verrijken.

We definiëren dialogisch leiderschap als: “gezamenlijk een vraag te onderzoeken door aandachtig te luisteren, ervaringen te delen, te reflecteren op de inzichten en op basis hiervan wijze besluiten te nemen. 

Hoe dit dan vorm te geven? Als leiderschap de echte dialoog aangaan betekent, hoe ziet een organisatie er dan uit? Vanuit welke waarden opereer je dan? Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die hiermee zijn gestart op gelijksoortige ontdekkingen en oplossingen uitkomen. Daarover kun je bijvoorbeeld mooi lezen in Reinventing Organizations van Frederic Laloux. Hij deed onderzoek naar Next-Stage organisaties en vond opvallende parallellen.

Maar als je je beseft dat je als waarden georiënteerde organisatie graag dialogische wilt werken, HOE doe je dat dan? Je bent er niet met de implementatie van een paar tools. Het gaat om het besef wat het fundament (visie, houding, gedrag, uitgangspunten) onder deze toepassingen is.

intervisieDialogische organisatie:
We onderzoeken deze vraag hoe je transformeert naar een dialogische organisatie logischerwijs via de dialoog. Direct practice what you preach. Werkend vanuit de wijsheid en ervaring van de deelnemers aan de leergang.

We zullen in de training dialoog voeren over de volgende vragen:

  • Dialoog, wat is de waarde, welk fundament vraagt het, wanneer wel en wanneer niet en vooral ook: hoe?
  • Diversiteit en dialoog, wat is de relatie tussen deze twee?
  • Wat is de betekenis van dialoog in verschillende natuurlijke ontwikkelingsstadia van je organisatie?
  • Bij welke (universele) principes en waarden vaart een dialogische organisatie wel? En hoe geef je die inhoud?
  • Hoe krijgt leiderschap vorm in een dialogische organisatie?
  • Welke vormen van besluitvorming passen in een dialogische organisatie.

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat er gaandeweg de leerweg ook nieuwe belangrijkere vragen opkomen.

Doelgroep:
Deze Leerweg is bedoeld voor teams die in een organisatie een transitie vormgeven. Dat kunnen allerlei soorten teams zijn: Managementteam, Directieteam, Raad van Bestuur, Veranderteam, Kwartiermakers. Teams die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor transitie, verandering of ontwikkeling en daarbij vanuit waarden willen handelen. Teams die geïnspireerd zijn door nieuwe managementinzichten en het “command en control model” loslaten.

De bovenstaande werkmethodiek vraagt van je dat je een onderzoekende houding hebt. Dat je in staat bent tot introspectie en wilt ontdekken wat jouw persoonlijke processen zeggen over dynamiek om je heen, in je team of organisatie.

Werkmethode:
We werken dialogisch en dat betekent dat we ervan uitgaan dat in de groep een intensieve diepgaande uitwisseling plaatsvindt van kennis, ervaring en dieper weten. In dat proces brengen Olga en Renate hun kennis, ervaring en weten in over dialoog, diversiteit, leiderschap en organisatietransitie.

Net zo belangrijk als het voeren van de dialogen, is het praktisch maken van je nieuwe inzichten. Wat ga je morgen (anders) doen? Hoe dan? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe doe je dat samen met anderen?

Principes die in ieder geval ten grondslag liggen aan hoe we gaan werken: radicale openheid, waarheid, gelijkwaardigheid en respect.

Trainers:
Omdat we een leerweg aanbieden en een gezamenlijk onderzoek gaan doen, zijn we geen trainers/consultants in de traditionele zin. We bieden een bedding voor deze reis en daarin hebben we inmiddels veel ervaring. De wijsheid van de groep zal meer dan voldoende blijken en indrukwekkend zijn, daarin hebben we het volste vertrouwen.

Als team van trainers beschikken we over de kennis over:

Dialoogmethodieken, Diversiteit en teamrollen (Belbin), Natuurlijke veranderingsprocessen en Spiral Dynamics, Leren in organisaties (Chris Argyris), Systemisch werken en systeemdenken, Theory U, Focusing, Coaching, Appreciative Inquiry, Interculturele communicatie (Intercultural Readiness Check ©), Partnership Brokering, Theory U, Systemische werken.

Het relatie-aanbod dat we doen en waarop we aanspreekbaar zijn: empathie, acceptatie, congruentie en respect (basiscondities van Carl Rogers).

Praktisch:

  • Aantal deelnemers: 5 – 8 personen.
  • De kosten voor het programma variëren sterk, afhankelijke van de opgave van het team. Ga ervan uit dat we ten minste zes volle dagen met elkaar werken en dat we daarbij tenminste eenmaal een tweedaagse hebben met een overnachting.
  • Ontvang je graag een maatwerk voorstel, treed dan in contact met ons.
  • Olga: 06 28 88 47 84 of Renate: 06 14 890 474.