Als verdieping op de Leerweg Dialoog Begeleiden bieden we de Leerweg Dialogische Grondhouding aan. Deze elf maanden durende Leerweg is voor jou als je inmiddels ervaring hebt opgedaan met het begeleiden van dialoog en ruime ervaring hebben met zelfreflectie en kunt aangeven wat dat je heeft gebracht. Doe mee als je denken over de waarde van dialoog is gestimuleerd of als je dialoog verder wilt integreren in jezelf, je omgang met anderen en je werk.

Sinds de start van Leerweg Dialoog in 2014 heeft onze dialoog kennis en ervaring zich verder verdiept en hebben we ons netwerk en praktijk verbreed. We zijn ons in dit proces nog bewuster geworden van de waarde van een dialogische grondhouding ten aanzien van jezelf, anderen en de relatie. 

We nemen in de nieuwe, verdiepende Leerweg Dialogische Grondhouding daarom de ruimte om de waarde van deze grondhouding samen verder te doorgronden. Om van hieruit je persoonlijk dialogische leiderschap te kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden je hierin door veel verschillende ervaringen aan te bieden, tijd te bieden voor persoonlijke en gezamenlijke reflectie en het gesprek hierover met elkaar te voeren. 

De basisprincipes zoals beschreven in ons artikel vormen het uitgangspunt voor deze Leerweg. We vullen deze aan met elementen uit het werk van onder meer Bill Isaacs, Margaret Wheatley, Otto Scharmer, Chris Argyris en Paulien Assink. Het is een reflectieve reis om je zelfbewustzijn te vergroten en je wijsheid verder naar boven te halen.  Vanuit een dialogische grondhouding kan je onderzoek en samenwerking op een diepgaande, duurzame manier vormgeven. 

Meer concreet

Vanaf januari 2021 bieden we een Leerweg Dialogische Grondhouding aan van acht vrijdagen verdeeld over de vier seizoenen. Op een mooie rustige plek in de natuur gaan we aandachtig stilstaan bij de zeven basisprincipes, gekoppeld aan thema’s die daarbij horen.

 1. Gelijkwaardigheid en bedding bieden
  • We onderzoeken het begrip gelijkwaardigheid en hoe dit zich verhoudt tot je mensbeeld. Daarnaast staan we stil bij wat een dialoog nu een dialoog maakt in vergelijking tot andere vormen van gesprek en onderzoeken we hoe ieder van ons invulling geeft aan het bouwen van de randvoorwaarden voor dialoog: bedding bieden.

 2. Aandachtig luisteren en zelfreflectie
  • Aandachtig luisteren is meer dan naar de ander luisteren. Het gaat ook om luisteren en voelen naar wat er in jezelf omgaat. We doen ervaring op met manieren om te luisteren (naar jezelf) en gaan op zoek naar patronen die je wat vertellen over hoe jij in het leven staat. 

 3. Oordeel uitstellen en diversiteit 
  • Diversiteit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor je het weet kijk je alleen door je eigen bril naar de wereld en redeneer je van daaruit. Daarom focussen we deze dag op de relatie tussen observeren en communiceren. Hoe werkt jouw waarneming en wat doe je daarmee? We oefenen met niveaus van communiceren. 

 4. Je uitspreken en intentie en kleur bekennen
  • Je uitspreken” is een uiterst actueel onderwerp. We staan deze dag stil bij vragen als: Wanneer spreek je je uit? Wat gebeurt er als je kleur bekent door je uit te spreken? Waarom is het voor de een zo prettig en voor de ander bijna taboe? Hoe verhoudt directheid zich tot uitspreken? Wat kun je fysiek doen om je uit te spreken?

 5. Vertragen en verstillen en ademhalen
  • Deze dag is een oefening in stilte en rust. We onderzoeken wat stilte met ons doet. Stilte in de natuur, stilstaan bij je ademhaling, een pauze nemen om te voelen wat zich dan aandient en vraagt om aandacht. Er is tijd voor meditatie en voor het onderzoeken wat voor jou de ingang is tot het stabiliseren van je geest.

 6. Onderzoeken en pleiten en vragen
  • We verkennen wat goede vragen zijn om een onderzoek te starten en hoe je een vraag kunt stellen. Ook willen we ons gewaarworden van de verhouding tussen pleiten en vragen in onze communicatie. Wat levert het stellen van een vraag op? En wanneer is het tijd om te pleiten? Daarnaast delen we graag een effectieve en universele reflectiemethodiek.

 7. Zijn met wat er is en crisis in de cirkel
  • De kern van dialogisch leiderschap is voor ons om te zijn met wat er is. Een zodanig bewustzijn te ontwikkelen dat je de realiteit recht in de ogen kunt kijken. Dat vraagt nogal wat, helemaal als er stress is en daar is er nogal veel van in deze tijd. Deze dag hebben we ruimte te onderzoeken hoe jij kan omgaan met een crisis in de cirkel.

 8. Jouw persoonlijk dialogische grondhouding
  • Op deze laatste dag brengen we samen wat ieder van ons heeft ontdekt tijdens deze Leerweg en welke inzichten we collectief hebben opgedaan over dialogisch samenleven. Je individuele inzichten ballen zich samen in een handvest van jouw dialogische grondhouding en hoe je wilt samenleven. Welke dialogische elementen manifesteer je al sinds jaar en dag en welke wil je versterken? 

We gaan in deze Leerweg verder dan dialogisch zijn in een groep. We onderzoeken hoe dialogische principes te integreren zijn in alle soorten gesprekken en situaties en hoe je dialogische kunt zijn met jezelf. 

Daarnaast staat ervaringsleren centraal, zoals je van ons gewend bent. De training is opgebouwd door een mix van dialoog voorbereiden en begeleiden, reflecteren op de dialogen, meditatie, fysieke gewaarwording, journaling, feedback geven en krijgen. 

We wisselen het samen in gesprek zijn – zowel in de grote groep als in duo’s of kleine groepen – af met tijd voor jezelf. Soms zal je ook gevraagd worden tussen de dagen door enig voorbereidingswerk te doen.

Doelgroep: Mensen die ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van dialoog en ruime ervaring hebben met zelfreflectie en kunnen aangeven wat dat hen heeft gebracht.
Data: De Leerweg bestaat uit acht vrijdagen verdeeld over vier seizoenen: 5 februari, 12 maart, 23 april, 11 juni, 10 september, 15 oktober, 12 november en 10 december 2021.
Aantal deelnemers: 8-10 personen
Locatie: Sint Michielsgestel, Hilversum of Utrecht
Begeleiders: Olga Plokhooij en Renate van der Veen.
Prijs: De kosten voor het programma, materiaal, lunch en verzorging bedragen € 2.650 exclusief BTW voor zelfstandigen/particulieren en 
€ 3.200 exclusief BTW voor deelname via een organisatie. Indien gewenst kun je gespreid betalen.
Download:  Brochure Leerweg Dialogische Grondhouding
Aanmelden: doe je via deze link.

Ruimte voor dialoog