Missie: meer dialoog in school

Wij geloven in de kracht van de onderwijsprofessional. Wij geloven dat geïnspireerde en bevlogen leerkrachten, geïnspireerde en bevlogen leerlingen voortbrengen. Door dialogische gesprekken, ontstaat er ruimte voor ieder individu, voor diens passie en welbevinden in de school.

Wij helpen scholen een plek te worden waar ruimte en tijd is om naar elkaar te luisteren, waar leerkrachten open en ontvankelijk zijn om met vertrouwen, aandacht en geduld te luisteren naar zichzelf en de ander. Om met elkaar te reflecteren op wat zij ervaren en geleerd hebben. Een plek waar leerkrachten en leerlingen met elkaar in gesprek kunnen over wat hen werkelijk bezielt en hoe zij samen optimaal tot ontwikkeling komen. Een plek waar iedereen gepassioneerd en geïnspireerd met elkaar kan samenleven en leren. 

School in Dialoog leert je geen trucjes die je in je klas kunt toepassen – wij helpen je om een grondhouding te ontwikkelen waarmee je elkaar, en dus ook de kinderen, nóg beter kunt zien en begrijpen, en waarmee je rust en ruimte gaat ervaren voor wat er echt toe doet: de relatie tussen de volwassene en het kind. Zo kun je weer lesgeven met hart en ziel. 

Leraren leven kinderen voor hoe zij hun weg kunnen vinden in de wereld. Hoe zij zich verhouden tot hun vrijheid en wat zij gaan doen met hun leven. Zij leren kinderen hoe zij met hart en ziel in de wereld kunnen zijn door tijd te nemen voor belangrijke dingen, zoals respect voor elkaar, vertrouwen en verbinding. 

Waarom dialoog?

Het bijzondere van dialoog is dat het twee belangrijke processen tegelijkertijd tussen mensen mogelijk maakt:

  • Gezamenlijk denken en voelen
  • Je met elkaar verbinden, een relatie met elkaar aangaan met respect voor overeenkomsten en verschillen.

Dat is een krachtige combinatie die op veel momenten in het onderwijs van onschatbare waarde kan zijn. Naast het samen denken, aanvoelen, dromen en concreet maken, brengen dialogische gesprekken op eenvoudige maar zorgvuldige wijze de verbinding en menselijkheid in relaties tot stand en creëert zo ruimte voor diversiteit.

Zo wordt de school een plek waar leerkrachten en kinderen kunnen opladen, waar ruimte is voor onderlinge verschillen en waar mensen vreedzaam met elkaar samenleven. 

Wat gebeurt er dan concreet?

Dialoog ervaren

Meer dialoog in een school begint met het ervaren van dialoog. Op schrift is dialoog namelijk abstract, eenvoudig (een onderzoekend gesprek met veel luisteren) en misschien wel interessant. Dialoog ervaren is echter voor veel mensen een indrukwekkende en hoopvolle ervaring in het hebben van een mooi gesprek en je verbonden voelen met de ander.

In de brochure vind je voorbeelden van mogelijkheden voor dialoog. Bijvoorbeeld: Waarom de professional doet wat hij doet en hoe essentieel het is om precies dat te doen wat bij jóu past?

Dialoog als vaardigheid en grondhouding

Na het ervaren van een dialoog, is het zinvol en nuttig om iedereen op zijn eigen niveau bewust te maken van hoe dialoog werkt. Dat het een essentiële vaardigheid is voor goede communicatie, wederzijds begrip en samenwerking. Dat iedereen het verschil leert kennen tussen elkaar willen overtuigen en tegenover elkaar staan (debat en discussie) en samen onderzoeken door te luisteren en vragen te stellen (dialoog). 

Leerkrachten en leerlingen trainen in dialoog begeleiden

Om dialoog in allerlei contexten binnen de school te gaan inzetten, is het noodzakelijk om de dialoogkennis in de school zelf te ontwikkelen en borgen. Het uitnodigen van dialoogbegeleiders van buiten de school kan een mooie impuls geven, maar is geen duurzame investering in het schoolklimaat. Daarom raden wij aan om een groep leerkrachten en leerlingen op te leiden in het begeleiden van dialoog.

Een dialogische school worden

Dialoog kan een middel zijn om de communicatie in de school op een hoger niveau te brengen. Onder de beginselen van dialoog gaat echter een meer integraal gedachtengoed schuil over hoe je een school überhaupt wilt vormgeven, runnen en managen. Dan komen we terug bij waarmee we deze tekst begonnen: Wat voor een school wil je zijn? Welke waarde hecht je aan resultaten behalen en aan welbevinden en hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat zijn elementaire vragen die een schoolleiding zichzelf en de schoolgemeenschap als het goed is stelt. En bij het kiezen van het soort school dat je wilt zijn en het soort schoolklimaat dat je met elkaar tot stand wilt brengen, komen de basisprincipes van dialoog goed van pas. Hoe gelijkwaardig zijn leden van de schoolgemeenschap? Wat betekent het als je als school onderzoekend bent? Hoe goed kunnen wij naar elkaar luisteren en wijze besluiten nemen nadat we de hele schoolgemeenschap gehoord hebben?

Wat bieden we aan?

Foto: Annemiek Scholte

Wij bieden een tijdelijk en duurzaam partnerschap aan voor scholen die dialoog in het onderwijs willen versterken. Tijdelijk in de zin dat we graag helpen dialoogexpertise in de school op te bouwen en borgen, zodat we misbaar worden. Duurzaam in de zin dat we graag een relatie opbouwen en altijd (blijven) klaarstaan om mee te denken.

Wie zijn wij?

Wij zijn een samenwerking tussen Leerweg Dialoog, ervaringsdeskundigen in dialoog, en DNKRS, ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Wij zijn gedreven om vernieuwing in het onderwijs te brengen en doen dit sinds jaar en dag ieder op onze eigen manier. Door onze krachten te bundelen zijn we een veelzijdige samenwerkingspartner voor scholen.