Als verdieping op de Leerweg Dialoog Begeleiden bieden we de Leerweg Dialogische Grondhouding aan. Deze Leerweg van een jaar is voor jou als je inmiddels ervaring hebt opgedaan met het begeleiden van dialoog en zelfreflectie. Doe mee als dialoog je inspireert en je dialogische principes verder wilt integreren in jezelf, omgang met anderen en je werk.

Sinds de start van Leerweg Dialoog in 2014 heeft onze dialoogkennis en -ervaring zich verder verdiept. We zijn ons in dit proces nog bewuster geworden van de waarde van een dialogische grondhouding. Een houding gebaseerd op principes als gelijkwaardigheid en het ontsluiten van wijsheid die in ieder besloten ligt, kan bijdragen aan je relatie met jezelf, met anderen en de wereld als geheel.

We nemen in de Leerweg Dialogische Grondhouding daarom de ruimte om de waarde van deze grondhouding samen verder te doorgronden. Om van hieruit je persoonlijke dialogische stijl verder te ontwikkelen. Wij begeleiden je hierin door verschillende ervaringen aan te bieden zoals journaling, tijd voor persoonlijke reflectie en gezamenlijk onderzoek door met elkaar in gesprek te gaan.

De basisprincipes zoals beschreven in ons artikel vormen het uitgangspunt voor deze Leerweg. We vullen deze aan met elementen uit het werk van onder meer Marie-Ève Marchand, Arnold Mindell, Margaret Wheatley, Otto Scharmer, Chris Argyris en Eugene Gendlin. 

Meer concreet

Vanaf april 2022 bieden we een Leerweg Dialogische Grondhouding aan van zeven vrijdagen en één maandag verdeeld over de vier seizoenen. Op een mooie rustige plek gaan we aandachtig stilstaan bij de zeven basisprincipes, gekoppeld aan thema’s die daarbij horen.

 1. Gelijkwaardigheid en bedding bieden
  • We onderzoeken het begrip gelijkwaardigheid en hoe dit zich verhoudt tot je mensbeeld. Daarnaast staan we stil bij wat een dialoog nu een dialoog maakt in vergelijking tot andere vormen van gesprek en onderzoeken we hoe ieder van ons invulling geeft aan het bouwen van de randvoorwaarden voor dialoog: bedding bieden.

 2. Aandachtig luisteren en zelfreflectie
  • Aandachtig luisteren is meer dan naar de ander luisteren. Het gaat ook om luisteren en voelen naar wat er in jezelf omgaat. We doen ervaring op met manieren om te luisteren en gaan op zoek naar patronen die je wat vertellen over hoe je in het leven staat. 

 3. Oordeel uitstellen en diversiteit
  • Omgaan met diversiteit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onbewust kijk je alleen door je eigen bril naar de wereld en redeneer je van daaruit. Daarom focussen we deze dag op de relatie tussen observeren en communiceren. Hoe werkt jouw waarneming en wat doe je daarmee?  

 4. Je uitspreken en intentie en kleur bekennen
  • Je uitspreken is een uiterst actueel onderwerp. We staan deze dag stil bij vragen als: Wanneer spreek je je uit? Hoe spreek je je uit? Wat gebeurt er als je kleur bekent door je uit te spreken? Waarom is het voor de een zo prettig en voor de ander bijna taboe? Hoe verhoudt directheid zich tot uitspreken? 

 5. Vertragen en verstillen en ademhalen
  • Deze dag is een oefening in stilte en rust. We onderzoeken wat stilte met ons doet. Stilte in de natuur, stilstaan bij je ademhaling, een pauze nemen om te voelen wat zich dan aandient en vraagt om aandacht. Er is tijd voor meditatie en solotijd om te onderzoeken wat voor jou de ingang is tot het stabiliseren van je geest.

 6. Onderzoeken en pleiten en vragen
  • We verkennen welke intenties we hebben bij het stellen van vragen en hoe je een vraag stelt. Ook willen we ons gewaarworden van de verhouding tussen pleiten en vragen in onze communicatie. Wat levert het stellen van een vraag op? En wanneer is het tijd om te pleiten? Daarnaast delen we graag een effectieve en universele reflectiemethodiek.

 7. Zijn met wat er is en crisis in de cirkel
  • De kern van dialogisch leiderschap is voor ons om te zijn met wat er is. Je zodanig bewust te zijn dat je de realiteit recht in de ogen kunt kijken. Dat vraagt wat van je, helemaal als er stress is. Deze dag hebben we ruimte om te onderzoeken hoe je kan omgaan met een crisis in de cirkel en hoe deze crisis zich verhoudt tot jouw innerlijke processen en identiteit.

 8. Jouw persoonlijk dialogische grondhouding
  • Op deze laatste dag brengen we samen wat ieder van ons heeft ontdekt tijdens deze Leerweg en welke inzichten we collectief hebben opgedaan. Je individuele inzichten drukken zich uit in een persoonlijk handvest Dialogische Grondhouding. Welke dialogische elementen manifesteer je al sinds jaar en dag en welke wil je versterken? Hoe breng je ze verder je relaties, samenwerking en de maatschappij in? 

We gaan in deze Leerweg verder dan dialogisch zijn in een groep. We onderzoeken hoe dialogische principes te integreren zijn in alle soorten gesprekken en situaties. Daarnaast staat ervaringsleren centraal, zoals je van ons gewend bent. De training is opgebouwd door een mix van dialoog voorbereiden en begeleiden, reflecteren op de dialogen, meditatie, fysieke gewaarwording, journaling, feedback geven en krijgen.

We wisselen het samen in gesprek zijn – zowel in de grote groep als in duo’s of kleine groepen – af met tijd voor jezelf. We vragen je ook tussen de dagen door enig voorbereidingswerk te doen. Tijdens de Leerweg vorm je een duo met een andere deelnemer om gelegenheid te bieden wat je ervaart en leert ook in klein verband uit te wisselen en elkaar te stimuleren.

Ervaringen van eerdere deelnemers:


“De liefdevolle en veilige bedding die jullie creëren om te leren in interactie is wat mij betreft uniek. Ik heb me heel welkom gevoeld in de groep. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we als groep heel gelijkwaardig konden leren.”

“De overgave, welliswaar in overleg, van een deel van de inhoud van het programma aan de deelnemers maakt het extra bijzonder. Wederom dat vertrouwen en een grote kans aanreiken om te leren.”

“Heel fijne groep, alle deelnemers hebben al voldoende ‘eigen werk’ gedaan op ontwikkeling van levensprincipes, daar zat ook een gelijkwaardigheid in. Wat mij betreft heeft dat enorme toegevoegde waarde gehad in de bedding en groei.”

Doelgroep: Mensen die ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van dialoog en ruime ervaring hebben met zelfreflectie en kunnen aangeven wat dat hen heeft gebracht.
Data: De Leerweg bestaat uit acht vrijdagen verdeeld over vier seizoenen: 16 februari, 22 maart, 19 april, 31 mei, 28 juni, 6 september, 11 oktober en 8 november 2024.
Aantal deelnemers: 5-8 personen
Begeleiders: Olga Plokhooij en Renate van der Veen.
Locatie: Gelderland.
Prijs: De kosten voor het programma, materiaal, lunch en verzorging bedragen € 1.995 exclusief BTW voor zelfstandigen/particulieren en € 2.995 exclusief BTW voor deelname via een organisatie. Indien gewenst kun je gespreid betalen.
Aanmelden: doe je via deze link.

Woon je wat verder weg, dan kun je in de buurt gemakkelijk overnachten.

Ruimte voor dialoog