Copyright

Het copyright van alle materialen op deze website is eigendom van Olga Plokhooij en Renate van der Veen (Leerweg Dialoog). Neem contact met ons op voor toestemming om onze materialen te gebruiken en zorg ervoor dat je deze toestemming hebt voordat je materiaal gebruikt.

Trainingsmaterialen

Het kan ook zijn dat je door het deelnemen aan een van onze trainingen materialen van Leerweg Dialoog hebt ontvangen. De materialen die Leerweg Dialoog heeft ontwikkeld voor het geven van trainingen in het begeleiden van dialoog vallen onder het Auteursrecht. Het Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Omdat Leerweg Dialoog onder meer tot doel heeft dialoog als levenshouding en vaardigheid te bevorderen, hebben wij ervoor gekozen om een deel van ons werk met een Creative Commons licentie openbaar te maken. Meer specifiek hebben we gekozen voor de Creative Commons licentie met Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken (CC BY-NC-ND). Je kunt zien welk materiaal onder deze licentie valt aan het CC-logo.

De precieze inhoud van deze licentie vind je op de Creative Commons website (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl).

In het kort betekent deze licentie:

dat je vrij bent om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat,

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding— De gebruiker dient de makervan het werk te vermelden, een link naar de licentiete plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel— Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken— Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, vertaald, gearrangeerd, aangepast, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Geen aanvullende restricties— Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

 

Andere werken van Leerweg Dialoog:

Voor het deel dat we niet openbaar hebben gedeeld met een CC-licentie – zoals artikelen, gesprekskompassen, draaiboeken, toelichtingen op methodieken, afbeeldingen, flipovers, reflectiedocumenten et cetera – geldt dat daarop ons exclusieve auteursrecht van toepassing is. Deze werken kan een ander dus alleen gebruiken, veranderen, vertalen of afgeleide werken van maken met nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming waarbij wij de gebruiker voorwaarden kunnen opleggen. Deze toestemming kan afhankelijk van het voorgenomen gebruik ook een vergoeding behelzen. Wij behouden ons met deze voorafgaande toestemming het recht voor om toestemming voor gebruik in bepaalde gevallen of door bepaalde partijen te weigeren.