In 2013 richtten Renate van der Veen en Olga Plokhooij Leerweg Dialoog op en in het voorjaar van 2014 ging de eerste training van start. In 2018 werd de samenwerking met de trainers Fiene van Loock en Raymond Witvoet opgepakt. Leerweg Dialoog is onderdeel van de maatschap Spirit of the Age. Hieronder een korte omschrijving van onze passie voor dialoog.

Olga Plokhooij: In 2003 in Guatemala werd ik mij bewust van de kracht van dialoog. Een oeroude, verbindende gespreksvorm met grote actuele waarde. Door te vertragen en in een vrije ruimte ervaringen uit te wisselen rondom een goed geformuleerde vraag, ontsluit je wijsheid. Wijsheid die groter is dan de afzonderlijke inbreng van iedere deelnemer apart. Sinds 2004 verspreid ik dialoog in Nederland via onder andere de bewegingen Nederland in Dialoog, World=U en pas ik dialoog toe in mijn advies vanuit Spirit of the Age. Door te blijven exploreren ontdek ik nog steeds nieuwe vormen. Zo reisde ik maart 2012 naar de Palestijnse Gebieden om de RRCA aanpak te beoefenen, in juni 2014 naar IJsland om o.a. de Althing (dialoog en besluitvormingsproces) te bestuderen, in 2015 naar Ierland om te leren van inzet van dialoog in gepolariseerde conflicten (DPC aanpak). Binnen Leerweg Dialoog bieden we de in 15 jaar opgedane ervaring en inzichten aan. We formuleerden basisprincipes die onder alle aanpakken van dialoog liggen en tot uitdrukking komen in specifieke vormen met eigen gespreksregels. Het doorgronden van de basisprincipes en welke houding dat vraagt vormt de basis van elke training. Zo is bijvoorbeeld het uitstellen van oordelen om weer ruimte te maken voor onbevangen observatie van jezelf, de ander en het fenomeen dat je onderzoekt een hele wezenlijke beoefening. Elke dag opnieuw!

Renate van der Veen: Dialoog is voor mij dé manier om op een heel gewone wijze een ongewoon en mooi gesprek te voeren met elkaar. Dialoog brengt je met elkaar in verbinding door persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor je de authenticiteit van mensen en de diversiteit tussen mensen ziet. Verrassende invalshoeken naast herkenbare ervaringen. Door meer mensen te leren hoe je dialoog begeleidt, wil ik bijdragen aan dialoog als vanzelfsprekende vorm van gesprek. Ik ben geschoold in diverse vormen van dialoog. Sinds september 2015 kom ik regelmatig met een groep bijeen om ons te bekwamen in Theory U, waarbij dialoog onontbeerlijk is. Het is zeer leerzaam dit met grote regelmaat verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik in 2016 een methodiek geleerd om de innerlijke dialoog te stimuleren: Focusing. Door andere vragen te stellen kun je de wijsheid die je van binnen gewoon beschikbaar hebt, steeds beter horen en onder woorden brengen. Dat is een welkome aanvulling.

Fiene van Loock: De dialoog is voor mij een gesprekvorm die dicht bij mij als mens ligt. Het ruimte scheppende element van de dialoog spreekt mij in het bijzonder aan. In een dialoog ontstaat er ruimte voor iedere deelnemer om onder woorden te brengen wat gezegd wil worden. Ruimte die in het dagelijks leven, of in het werk, niet vanzelfsprekend is. In ieder dialooggesprek dat ik faciliteer ervaar ik hoe mooi het is als mensen in die ruimte stappen en elkaar werkelijk kunnen horen. Zo ontstaan waardevolle verbindingen, worden er ervaringen gedeeld en kennis over een thema verrijkt.
Ik ben betrokken bij de initiatiefgroep Wijk bij Duurstede in Dialoog om ook in de stad dialoog te faciliteren. Samen met het Revius Wijk bij Duurstede leiden we scholieren Havo 4 op tot junior dialoogbegeleiders. Door het opleiden van jonge mensen tot dialoogbegeleiders hopen we dat dialoog als gespreksvorm even vanzelfsprekend wordt in de samenleving als debat en discussie.

Raymond Witvoet: Dialoog is een wezenlijk onderdeel van mijn zijn. Het is een voorbeeld van iets dat ik niet meer niet kan zien. De schoonheid van dialoog is voor mij net zo divers als de ruimte die in de dialoog ingenomen kan worden. Van een aaneenrijging van “aha” belevingen tot momenten van sterke ontroering; voor alles is ruimte. Ik blog er met regelmaat over omdat, mits volgens de regelen der kunst en met goede begeleiding uitgevoerd, dialoog zo’n wezenlijk en rijk instrument is. Of het nou gaat om het delen van levenslessen of meer eenvoudige leerervaringen of meer helende cirkels, heel veel is mogelijk.
Ik zet dialoog graag in in de context van organisaties. Door mensen aan te raken met een dialogische ervaring en de bijbehorende waarden als respect, moed en de benutting van diversiteit, laat ik ze ervaren dat organiseren echt anders en vaak veel menselijker kan. De kracht van dialoog is wat mij betreft ook dat men zich vaak bewust wordt dat de skills een belangrijke toegang zijn tot ander gedrag en houding. Wie wil daar nou niet aan bijdragen?

Olga en Renate reisden in 2012 op uitnodiging van Timu Kota met een groep naar de Palestijnse Gebieden om een lokale dialoogvorm te ervaren en leren. Zie hier de documentaire die Thomas Sykora en Tom van de Beek maakten.

We maken allemaal deel uit van het Dialoog Netwerk Nederland.