Leerwegen

Dialoog is een leerweg.Het beoefenen en toepassen begint altijd met een eerste eigen ervaring met dialoog. Door zelf te ervaren wat dialoogvoering je brengt, hoe je je daarbij voelt, wat het verschil is met andere gespreksvormen, kan interesse in dialoog

Advies

Leerweg Dialoog is deel van Spirit of the Age. Daar waar Leerweg Dialoog verschillende trainingen aanbiedt, integreert Spirit of the Age de dialoogvoering in strategische trajecten waar samenwerking tussen in- en externe stakeholders wordt ontwikkeld. Graag maken we een afspraak

Over Leerweg Dialoog

De vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties neemt sterk toe. Het bewustzijn groeit dat gewone gespreksvormen niet altijd meer volstaan om samen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten te komen. Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig

Lees meer

Feedback

“Ik wilde vooral meer de essentie van de dialoog leren begrijpen en hoe ik het in mijn werk meer in kan zetten. Het zelf begeleiden van de dialoog zag ik niet als iets wat bij me paste, maar daar heb ik mezelf positief in verrast. Geheel dankzij de veilige en stimulerende omgeving die jullie hebben weten te creëren.”

Deelnemer Rabobank Nederland
Dialoog bij de SER

Dialoog bij de SER

De SER gaf in 2014 advies voor aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moest geven waren: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen aan de slag

Rabobank

Rabobank

Eind 2015 presenteerde Rabobank Nederland haar nieuwe strategie. De kern: dichterbij de oorsprong. Dat wil zeggen: beter worden in wat Rabobank is, de enige coöperatieve maatschappelijke bank van Nederland. Een structurele dialoog met de samenleving hoort daar onlosmakelijk bij. Om

UWV

UWV

Duizend UWV’ers in dialoog over de visie 2018-2022 In oktober en november 2017 zijn zo’n 1000 medewerkers van UWV in dialoog gegaan over de visie 2018 – 2022. De uitnodiging aan alle medewerkers om hierover mee te denken, kwam van

Dialoog in agrarische sector

Dialoog in agrarische sector

In 2016 en 2017 organiseerde Olga Plokhooij (Leerweg Dialoog/Spirit of the Age) twee dialogenreeksen in de agrarische sector. Eén i.s.m. het Nederlandse Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) voor jongeren over de toekomst van het Agrarisch Ondernemerschap. Waar sta jij in 2025?

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg – dialoog aangaan met bezwaarmakers

De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd

NJR / WORLD=U

NJR / WORLD=U

In 2012 hebben Rabobank, WNF en Stichting Nederland in Dialoog de beweging World=U opgericht. Betrokkenheid van Olga Plokhooij heeft gezeten in het ontwerp van de beweging, het vormgeven van de dialogen tussen jongeren, ondernemers en experts op duurzaamheidsthema’s en het