De SER gaf in 2014 advies voor aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet. Vragen waarop de SER antwoord moest geven waren: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen aan de slag blijven of weer komen en dat ondernemers ook in de toekomst hun producten kunnen maken en diensten kunnen leveren?

Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de arbeidsmarkt ging de SER met zo’n 400 personen in dialoog. De SER wilde weten welke kansen deze Nederlanders zien, welke belemmeringen ze ervaren en vooral samen met hen nadenken over mogelijkheden de arbeidsmarkt te verbeteren. Lees verder.

Olga Plokhooij heeft sinds de inzet van deze dialoogvorm door SER in 2014 bijgedragen aan:

– het ontwikkelen van een visie en aanpak bij de SER t.a.v. dialoogvoering in adviezen en projecten,
– het trainen van de medewerkers in de vaardigheid om dialogen te begeleiden,
– het maken van afwegingen wanneer dialoog als gespreksvorm wel en niet geschikt is,
– het vormgeven van een aantal dialoogsessies waaronder: De lessen van de IMVO convenanten (april 2018) en Een leven lang ontwikkelen (mei 2018)

De ondertitel van de SER is: denkwerk voor draagvlak door dialoog

Foto: Dirk Hol