NPO

 • in 2024 dialoogsessies ontwerpen en begeleiden over thema’s rond sociale veiligheid naar aanleiding van het commissierapport Van Rijn.  

UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • sinds 2018 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding van diverse dialoogtrajecten met honderden medewerkers (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024). 

Belastingdienst

 • sinds 2023 trainingen in diverse dialoogmethodieken om gesprekken in teams over vooroordelen bespreekbaar te maken naar aanleiding van de Toeslagenaffaire.

Sociaal Economische Raad

 • sinds 2017 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij diverse dialoogtrajecten.

Koninklijke Auris Groep

 • sinds 2018 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij enkele dialoogtrajecten met honderden medewerkers  (2018, 2022 en 2023).

Gemiva Groep

 • sinds 2023 dialoogtrainingen voor medewerkers en begeleiding bij dialoogtraject met medewerkers over toekomst van de zorg.

Rijkswaterstaat

 • sinds 2020 trainingen in drie dialoogmethodieken voor medewerkers.

Rabobank

 • traject van 3,5 jaar – van scan op dialoogvoering, training medewerkers, begeleiding visietrajecten en oprichting dialoogexpertise centrum van Rabobank. Inmiddels heeft de Rabobank 500 dialoogbegeleiders die worden ingezet voor goede gesprekken.

RADAR

 • in 2024 dialoogtraining om gesprek over inclusie op gang te brengen.

CAOP – Kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein

 • sinds 2017 trainingen in drie dialoogmethodieken voor medewerkers

Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • sinds 2012 traject van dialoogtrainingen voor medewerkers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • sinds 2019 diverse dialoogtrainingen voor medewerkers

LTO

 • sinds 2017 dialoogbegeleiding bij diverse trajecten (2017, 2018, 2023)

Arbeidsmarktplatform

 • Expedities teamdialoog voor schoolleiders – training in begeleiden van dialoog in teams.

Nationale Jeugd Raad (NJR)

 • dialoogtraining in het kader van de begeleiding van World=U dialogen

Nederlandse Fruittelers Organisatie

 • dialoogtraject waarbij telers met o.a. de Rabobank in dialoog gingen over de toekomst van de sector

Fontys

 • dialoogtraining voor medewerkers

Raad van Europa

 • dialoogtraining voor medewerkers

Riksja Travel

 • dialoogtraining voor medewerkers

Voion – Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs

 • dialoogtraining voor medewerkers

VO-Raad – Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs

 • dialoogtraining voor medewerkers

LTO Glaskracht

 • dialoogworkshops voor medewerkers

Gemeente Tilburg

 • training voor medewerkers gericht op dialogische grondhouding in bezwaarcommissies

Feedback deelnemers

“Jullie zijn heel prettig in de training: rust, doen wat je zegt, scherp zien wat er gebeurt en daarop interveniëren, goede feedback. Heldere basis voor inzicht in dialoogmethodiek.”

Zelfstandig ondernemer

“Jullie persoonlijke aandacht is top. Jullie bieden openheid en vertrouwen dat alles gevraagd kan en mag worden. Jullie weten écht waar jullie het over hebben.”

Deelnemer CAOP

“Olga communiceert heel helder en duidelijk. Geaard en rustig. Heel mooi.
Renate geeft mensen een veilig gevoel om te delen en kwetsbaar te zijn.”

Deelnemer CAOP

“De training heeft me weer een stap verder gebracht in mijn ontwikkeling. Ik wilde vooral meer de essentie van de dialoog leren begrijpen en hoe ik het in mijn werk meer in kan zetten. Het zelf begeleiden van de dialoog zag ik niet als iets wat bij me paste, maar daar heb ik mezelf positief in verrast. Geheel dankzij de veilige en stimulerende omgeving die jullie hebben weten te creëren. Ik heb ook veel energie en inspiratie gekregen van de andere deelnemers. Er is een sterk gezamenlijk verlangen ontstaan om samen en ieder voor zichzelf de dialoog verder te brengen voor een duurzamere samenleving. Dank!!!”

Deelnemer Rabobank Nederland

“Een uiterst zinvolle, praktische training waarin je door Olga en Renate – 2 zeer ervaren dialoogbegeleiders –wordt meegenomen in de kunst van het voeren van verschillende vormen van dialoog. Authenticiteit, vertraging, verstilling, leiderschap, wederkerigheid, verbinding met jezelf en met de ander… het zit er allemaal in. En nu alleen maar heel veel oefenen… Het smaakt alleen maar naar meer. Ik zie uit naar het vervolg.”

Zelfstandig ondernemer

“Inspirerende middagen waarin ik de dialoog nog beter heb leren kennen en toepassen. Fijne bagage om toe te passen in verschillende situaties. Om te blijven luisteren en leren.”

Adviseur MVO en duurzaamheid

“De training was voor mij een life changing experience.”

Directeur MKB