De gemeente Tilburg wil meer dialogisch te werk gaan in haar contact met de burger. De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten dat haar ambtenaren in bezwaarprocedures meer de dialoog gaan opzoeken met burgers en belanghebbenden. Dit besluit is gebaseerd op een gedegen onderzoek van twee universiteiten.

De leerweg gaat zorgen voor laagdrempeliger informeel contact: het gesprek aangaan om elkaar goed te begrijpen en samen voor ogen houden welke rol de gemeente kan hebben.

Bezwaarcommissies
Spirit of the Age ondersteunt de gemeentejuristen daarbij door hen te trainen in dialogische vaardigheden en te begeleiden bij het in de praktijk brengen ervan in de bezwaarcommissie.

Resultaat
Samen met gemeente Tilburg werken we eraan dat burgers steeds vaker zullen zeggen: “Ik voelde me echt gehoord en serieus genomen. Ik begrijp nu wat wel en niet mogelijk is.”