De vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties neemt sterk toe.

Het bewustzijn groeit dat gewone gespreksvormen niet altijd meer volstaan om samen tot gedragen besluiten en duurzame resultaten te komen.

Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig luisteren en spreken is om je zodoende met jezelf, de ander, de inhoud en de context te verbinden om van daaruit prettig en constructief samen te werken en leven.

Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze diepere verbinding te maken en te onderhouden.

Zoals Herman Wijffels vanuit zijn rol als ambassadeur van Stichting Nederland in Dialoog zegt:

“Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn.”

Leerweg Dialoog leidt mensen op om dialogen te begeleiden, om zo de kwaliteit van gespreksvoering en samenwerking te verhogen.

We doen dit door open en incompany trainingen, het faciliteren van dialogen en het geven advies over dialoogtrajecten.


Interne dialoog over de uitwerking van de visie 2018-2022 van UWV (2017). Foto’s: Olga Plokhooij


Dialoog over de Toekomst van de Arbeidsmarkt, SER (2014). Foto: Dirk Hol


Rabobank Dialoog over de Toekomst van Nederland (mei 2016). Credits aan de ons onbekende fotograaf.