De vraag naar dialoog in de samenleving en in organisaties neemt sterk toe. Het bewustzijn groeit dat gewone gespreksvormen niet altijd meer volstaan om samen tot gedragen, duurzame en vernieuwende resultaten te komen. Steeds meer mensen zien hoe belangrijk aandachtig luisteren is om je zodoende met de ander te verbinden, om duurzaam samen te werken en leven. Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze diepere verbinding te maken en te onderhouden.

In dialoog ervaren mensen hoe het is om op een wezenlijk andere manier met elkaar in gesprek te gaan dan we doorgaans doen. Een gesprek gericht op ontmoeting, elkaar en jezelf echt zien en horen, uitwisselen van ervaringen, inzichten, ideeën. Een gesprek waarin je overeenkomsten ervaart, samenhang voelt en in aanwezigheid van elkaar je eigen intrinsieke motivatie ervaart. Een gesprek waarbinnen verschillen er mogen zijn om dat er een veilige ruimte voor gecreëerd wordt.

Ons toekomstbeeld is een wereld waarin het voor iedereen heel gewoon is om van kinds af aan dialooggesprekken met elkaar te voeren. Dialoog is echter niet een gespreksvorm die zich voor iedere situatie leent. Soms is het nuttig iets scherp te krijgen en dan kan een debat of discussie behulpzaam zijn. Op andere momenten is het nodig – bijvoorbeeld vanwege veiligheid – snel besluiten te nemen; dan neemt iemand de leiding en beslist.

Dialoog is een gesprekvorm die zich onder meer leent voor vrij onderzoeken, oriënteren, consulteren, verdiepen, toetsen, besluitvormen, helen en netwerken.

Dialoog is gezamenlijk een voorliggende vraag onderzoeken door aandachtig te luisteren, ervaringen te delen en te reflecteren op de inzichten.

 

Foto: Annemiek Scholten