Hoe voer je op een zorgvuldige manier het gesprek met medewerkers over een wezenlijke ontwikkeling of verandering voor je organisatie? Over datgene waar het werkelijk om gaat, en waar het misschien ook wel om spant.

Wanneer er een tijd van verandering aanbreekt, is het belangrijk dat je weet wat er leeft in je organisatie. Niet alleen de bovenstroom maar zeker ook de onderstroom verdient hierbij aandacht. Welke gesprekken voeren medewerkers bij het koffiezetapparaat, maar niet op de plek waar het gesprek gevoerd hoort te worden? Hoe zorg je er samen voor dat iedereen zich in een team, groep of organisatie werkelijk gehoord voelt? Hoe werk je samen aan een cultuur waarin ieders bijdrage gewaardeerd wordt?

Als het er werkelijk toe doet, dan is het noodzakelijk om alle ervaring, kennis, vaardigheden en wijsheid die in de organisatie aanwezig is, boven tafel te krijgen. Juist dan kan dialoog een nuttig ontwikkelingsinstrument zijn.

Dialoog is een onderzoekende en verbindende gespreksvorm, waarmee je, naast kennis, wijsheid en vaardigheden vergaren, ook draagvlak en commitment kunt creëren.

Dialoog is geen losstaand gesprek, maar onderdeel van een veilig en zorgvuldig uitgewerkt traject. Het sluit aan bij lopende strategie- of verandertrajecten in je organisatie, zodat het dialoogtraject niet op zichzelf staat, maar is ingebed in actuele ontwikkelingen. 

Dialoogvoering in de organisatie en met de mensen zelf kan een beweging op gang brengen die bijdraagt aan een gewenste toekomst voor de organisatie.

In gesprek over de vakmanschap (UWV)

Waarom kiezen voor dialoog?
– Geeft tijd en ruimte voor diepgang
– Geeft evenwichtige ruimte tussen introvert en extravert
– Nodigt uit om uit te spreken
– Is onderzoekend van karakter
– Gericht op het delen van persoonlijke ervaringen
– Zorgt voor reflectie en diepgang door te vertragen

Ervaring

Leerweg Dialoog heeft ervaring met dit soort traject bij diverse opdrachtgevers, waaronder de Koninklijke Auris Groep, het UWV, TVM, Rabobank Nederland.

We werken op dit moment een concreet voorbeeld uit van zo’n traject en dat plaatsen we hier binnenkort.

Wil je meer weten over dialoog als ontwikkelingsinstrument in organisaties, neem dan contact met ons op.