Een incompany training Dialoog Begeleiden is uiteraard een training op maat voor de organisatie. Om een idee te geven van hoe zo’n training eruit ziet, volgen hier twee voorbeelden.

 • Een 1-daagse training die inzicht biedt in kansen voor dialoogvoering en
 • Een training van 2,5e dag waarin we aan de hand van eigen casuïstiek trainen in de vaardigheid om dialoog toe te passen.

Training 1  dag: Inzicht in de waarde, condities en vormen van dialoogvoering

Doel
Inzicht opdoen in waarde van dialoogvoering en welke condities en basisprincipes daarbij horen. Wat het vraagt van een organisatie of maatschappelijke coalitie om dialoog succesvol in te zetten. Overzicht van dialoogvormen ondersteunende tools. Een ervaring met het voeren van dialoog begeleid door Renate en Olga over een actueel, werk gerelateerd thema.

Duur               : 1 dag

Deelnemers   : maximaal 12 personen

Trainers         : Renate van der Veen / Olga Plokhooij / Raymond Witvoet of Fiene van Loock

Locatie          : Locatie met huiselijk sfeer.

Inhoud:

 • Inzicht in (maatschappelijke) waarde van dialoogvoering.
 • Wat zijn condities en randvoorwaarden voor succesvolle dialoogvoering?
 • Voorbeelden van (maatschappelijke) dialoogtrajecten. Do’s en don’ts.
 • Inzicht in verschillende vormen van dialoogvoering (inclusief (digitale) tools).
 • Inzicht in basisprincipes en gespreksregels bij dialoogvoering.
 • Ervaren van verschil debat versus dialoog.
 • Oefenen met formuleren van vraagstelling voor dialoog.
 • Inzicht in en oefenen met verschillende niveaus van luisteren.
 • Ervaren van dialoogvoering op basis van Appreciative Inquiry.

 

Training 2,5 dag : Vaardigheidstraining dialoog begeleiden

Doel
Het verbindend kunnen begeleiden van dialoog in een werk gerelateerd situatie waarbij de deelnemers dialoogmethodieken op zak hebben en een scala aan andere methodieken en tools overzien. De training bevat drie niveaus van leren; het aanleren van vaardigheden, het doorleven van de basishouding van de gespreksleider en het voeden van het bewustzijn over de condities waaronder dialoogvoering succesvol is.

Duur               : Twee trainingsdagen en één dagdeel reflectie op de dialoog die tussentijds zelfstandig is uitgevoerd.

Deelnemers  : Maximaal 12 personen.

Trainers        : Renate van der Veen en Olga Plokhooij

Locatie           : Locatie met huiselijk sfeer.

Inhoud:

 • Doorgronden basisprincipes dialoog onder meerdere methodieken,
 • Verschil debat-dialoog,
 • Oefenen met dialoogvraag formulering,
 • Doorgronden gespreksregels,
 • Vaardigheid aandachtig luisteren en omgaan met stilte,
 • Oefenen met waarderende aanpak – Appreciative Inquiry,
 • Gespreksleiderschap – welke basishouding heeft de gespreksleider?
 • Uitdagende situaties, welke interventies zijn mogelijk?
 • Helderheid krijgen welke methodiek in welke omstandigheid floreert,
 • Onderzoeken onder welke condities dialoogvoering succesvol is,
 • Doorgronden voorwaarden voor dialoogvoering,
 • Feedback op eigen oefening als gespreksleider,
 • Meeleren met collega’s in hun rol als gespreksleider,
 • Zelfstandig vormgeven en uitvoeren van een dialoog tussen trainingsbijeenkomsten door (extra inzet van 4 uur van deelnemers),
 • Reflectie op eigen dialoog in terugkommiddag. Met aanvullend advies van trainers en vertaling van lessen naar inzichten over dialooginzet in eigen organisatie. Wat vraagt het nog van ons?

img_4945